FINVACin 8.10.2015 järjestämä Rakennusten energiaseminaarin 2015 kokosi lähes 600 alan asiantuntijaa Finlandia-taloon. Kokopäivän seminaarissa kokoontuivat rakennusten energia-asioiden päätöksentekijät ja vaikuttajat;asiantuntijat, rakennuttajat, kiinteistöjen omistajat,
suunnittelijat, rakennusliikkeet ja laitetoimittajat. Seminaarissa käsiteltiin EU:n asettamien vaatimusten toteutuksen lisäksi mm. uusia toimintamalleja energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvia viranomais-vaatimuksia, energiatehokkaita rakennuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä niillä saavutettuja energiasäästöjä. Puhujina seminaarissa oli huippuasiantuntijoita rakennus- ja energia-alan eri sektoreilta sekä ulkomailta että Suomesta.

Ohjelma sekä seminaarissa pidetyt esitykset

Seminaarin puheenjohtajina toimivat Miimu Airaksinen, Piia Sormunen, Risto Kosonen sekä Päivi Laitila.


Dr Heike Erhorn-Kluttig, Fraunhofer Institut, Saksa
Energy Renovations in Germany - What Finland can learn

Professori Francis Allard, University of LaRochelle, Ranska
Innovative methods to encourage Building energy efficiency in France

Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI
Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen pullonkaulat

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
Rakennukset hallituksen energia- ja ilmastopolitiikassa

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö,
Suomen uusien energiasäännösten valmistelutilanne

Professori Raimo Lovio, Ympäristö- ja innovaatiojohtaminen, Aalto yliopisto
Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kehityspäällikkö Jouni Kivirinne, Helen Oy
Rakennusten ja alueiden energiatehokkuuden integrointi

Johtava asiantuntija Tiina Kähö, Sitra
Energiatehokkaasta hiilineutraaliksi

Kehitys- ja yritysvastuujohtaja Ilari Aho, Uponor Corporation
Ympäristöystävällinen rakentaminen liiketoiminnan tukena

Tekn.lis. Mika Vuolle, Equa Simulation Finland
Todelliseen energiatehokkuuteen energialaskennan avulla

Professori Kai Sirén, Aalto yliopisto
Rakennusten energiankäytön optimointi

Professori Matti Lehtonen, Sähkötekniikan laitos, Aalto yliopisto
Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen

Toimitusjohtaja Pekka Metsi ja Tekn.tri Heikki Ihasalo, Granlund Oy
Reaaliaikainen tieto energiajohtamisen tukena

Arkkitehti Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy
Energiatehokkuuteen kokonaisuuden hallinnalla

Suunnittelupäällikkö Heikki Mäki, Are Oy
Energiansäästöä tuotteistetulla talotekniikkajärjestelmällä