FINVAC järjesti ympäristöministeriön ja Energiaviraston tukemana rakennusten energiatekniikkaa ja -taloutta käsittelevän asiantuntijaseminaarin

5.11.2014 klo 8.30-16.30, Espoon Dipolissa.

Seminaarissa käsiteltiin uusinta rakennusten energiatekniikkaa ja EU:n asettamien vaatimusten toteuttamista Suomessa erityisesti energiaturvallisuuden, työllisyyden, liike- toiminnan ja kauppataseen näkökulmista.

Seminaari oli suunnattu rakennusten energia-asioista kiinnostuneille asiantuntijoille, erityisesti rakennuttajille, kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja laitetoimittajille. Seminaarissa käsiteltiin EU:n asettamien vaatimusten toteutuksen lisäksi mm. uusia toimintamalleja energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvia viranomaisvaatimuksia, energiatehokkaita rakennuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä niillä saavutettuja energiasäästöjä.  Lisäksi keskeinen osuus seminaarissa oli energiatehokkuuden luomilla uusilla bisnesmahdollisuuksilla.

Puhujina seminaarissa oli huippuasiantuntijoita rakennus- ja energia-alan eri sektoreilta sekä EU:n komissiosta että Suomesta. Seminaarin avauspuheenvuoron piti elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Ohjelma ja esitykset
Alla esitykset joihin olemme saaneet julkaisuluvan sinisellä.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat Kaj Hedvall (Senaatti-kiinteistöt), Ville Reinikainen (Granlund) sekä Olli Seppänen (FINVAC).