Rakennusten energiaseminaarin 2020 kilpailu
Vuoden energiaratkaisuksi


Rakennusten energiaseminaarin yhteydessä järjestetään perinteiseen tapaan myös tänä vuonna näyttely, johon osallistuvat yritykset ja yhteisöt voivat osallistua nyt ensimmäistä kertaa Vuoden energiaratkaisu -kilpailuun. Kilpailussa etsitään ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisu voi olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa.

Rakennusten osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on noin 40 prosenttia, ja esimerkiksi Helsingin kasvihuonepäästöistä 56 prosenttia aiheutuu lämmityksestä. Siksi rakennusten energiankäytön tehostamistoimet ovat todella tärkeitä. FINVACin järjestämän kilpailun tavoitteena onkin nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Vuoden energiaratkaisu -kilpailussa palkitaan ratkaisu, jolla on selvä uutuusarvo ja merkittävä vaikutus rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä ja joka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sisäilmasto huomioon ottaen. Voittajaehdotus saa puheenvuoron Rakennusten energiaseminaarissa, kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

Säännöt

Kilpailun tavoite

Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää FINVAC ry. Kilpailu toteutetaan osana vuoden 2020 Rakennusten energiaseminaaria. Kilpailun voittaja julistetaan Rakennusten energiaseminaarissa 4.11.2020 Finlandia-talossa.

Kilpailukelpoiset ehdotukset

Kilpailuun voi ehdottaa ratkaisua, jolla todistettavasti saadaan aikaan kustannustehokas vähennys rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisu voi olla sovellettavissa uudis- tai korjaus-rakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa (technology readiness level 6-9).

Osanotto-oikeus

Kilpailuun voi osallistua Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuvat yritykset ja yhteisöt. Kilpailuun hyväksytään yksi ehdotus yritykseltä tai yhteisöltä.

Tuomaristo

Palkittavan ehdotuksen /palkittavat ehdotukset valitsee kilpailun tuomaristo, johon kuuluvat

Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, FINVAC, (pj)

Maarit Haakana, ympäristöministeriö

Päivi Laitila, Motiva

Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry

Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys (sihteeri).

Ehdotusten jättäminen

Kilpailuehdotuksen voi jättää 15.10.2020 mennessä sähköisesti osoitteessa www.lyyti.in/RES2020_kilpailu.

Ehdotusten sisältö

Ehdotuksen tulee sisältää riittävät tiedot ratkaisun arvioimiseksi.

Ratkaisun kuvauksen tulee sisältää
  • tuotteen/palvelun kuvaus
  • sovellutus/käyttöalue
sekä kilpailuehdotuksesta riippuen
  • energiansäätöpotentiaali ja kustannustehokkuus
  • hiilijalanjäljen pienentäminen
  • mahdollinen vaikutus sisäilmastoon
  • vaikutus käyttömukavuuteen
  • vaikutus energianhankintaan ja sovittaminen energiaverkkoihin.
Kilpailuehdotuksessa tulee esittää ratkaisun kuvauksen lisäksi sen uutuusarvo ja vaikutukset (yht. max. 2 000 merkkiä). Esitystä voi täydentää PowerPoint-esityksellä (max. 15 kuvaa, ei videoita).

Palkittavan ehdotuksen valintaperusteet

Kilpailussa palkitaan yksi tai useampi ratkaisu, jolla on selvä uutuusarvo ja merkittävä vaikutus rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä ja joka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sisäilmastohuomioon ottaen . Kilpailuehdotukset välitetään tuomaristolle anonyymeinä.

Palkinto

Voittajaehdotus saa puheenvuoron (15 min.) Rakennusten energiaseminaarissa, kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

Lisätietoja antaa::

Mervi Ahola
toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry
050 584 8442
mervi.ahola@sisailmayhdistys.fi


Siru Lönnqvist
toiminnanjohtaja, FINVAC
050 512 4369
siru.lonnqvist@finvac.org