IV-suunnittelun oppaat

FINVAC on tehnyt kaksi opasta Ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihto asetuksen (2017) tueksi. Oppaat ovat korvanneet vanhan D2:n liitteen 1 taulukot.

Sisäilma ja ilmanvaihto - opas käsittelee ilmanvaihtotekniikkaa ja korvaa vanhan D2:n teknisen ohjetekstin. Sen löydät osoitteessa www.talotekniikkainfo.fi


Oppaat ohjaavat määräystason ilmanvaihdon suunnitteluun, parempaakin saa toki tehdä, esim. Sisäilmastoluokitusta apuna käyttäen.

”Ilmanvaihdon oppaat kuntoon” hanke 2019

Huono sisäilma aiheuttaa Suomessa miljardien eurojen menetykset vuodessa sairauksina ja työajan menetyksinä. Oikean suuruinen ilmanvaihto on tärkeää sekä terveellisen sisäilman että energiatehokkuuden kannalta, koska ilmanvaihdon osuus Suomen energiankäytöstä on 10-15 %. Nyt on aika arvioida, ovatko suomalaisten säädösten ohjearvot kohdallaan ja millaisia muutostarpeista niissä on. Pyysimme asiantuntemukseesi ja kokemukseesi perustuvia kommentteja ilmanvaihdon säädösten ja oppaiden parantamiseksi.

Tarkasteltavana on 4 asiakirjaa
  1. Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen (2017)
  2. Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa (2017)
  3. Sisäilmasto ja ilmanvaihto-opas
  4. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017)

Kommentoiluonnokset

Oppaat asuinrakennusten sekä muiden kuin asuirakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen päivitettiin saamamme palautteen pohjalta. Päivitettyjen oppaiden luonnoksia pystyi kommentoimaan elokuun loppuun.

Sisäilma ja ilmanvaihto ‑opas käsittelee ilmanvaihtotekniikkaa ja korvaa vanhan D2:n teknisen ohjetekstin. Se on myös päivitetty ja löytyy osoitteessa www.talotekniikkainfo.fi

Palauteseminaari

Järjestimme palauteseminaarin 14.10.2019, jossa esiteltiin mm. oppaisiin tehdyt muutokset.

Tutustu pidettyihin esityksiin.

Palautteen kerää ympäristöministeriön toimeksiannosta FINVAC, jonka muodostavat Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI, VVS Föreningen i Finland (VSF) ja LIVI. Hankkeessa on lisäksi mukana Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry.