EU-lainsäädäntö ja LVI-ala

Näillä sivuilla kerrotaan lyhyesti EU-lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta LVI-alan toimintaan ja tuotteisiin. Teksteissä on runsaasti linkkejä lisätiedon lähteille.

Sisältö

1. EU-lainsäädäntö

1.1 EU:n keskeiset toimielimet

1.2 Päätöksenteon eteneminen EU:ssa

1.3 Asetukset, direktiivit ja muut säädökset

2. Energiasäädökset

2.1 EU:n energiatavoitteet

2.2 Energiatehokkuusdirektiivi (EED)

2.3 Energiatehokkuuslaki

2.4 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)

2.5 Ekosuunnitteludirektiivi

Tuoteryhmäkohtaiset täytäntöönpanosäädökset
Työohjelma 2016-2019

2.6 Uusiutuvien energioiden direktiivi (RES-direktiivi)

2.7 Energiamerkintädirektiivi

3. Rakennustuoteasetus (CPR)

3.1 Rakennustuotteiden hyväksyntä

4. Tuotteiden vaatimustenmukaisuus

4.1 Tuotteiden hyväksyntä

Rakennustuotteet

4.2 CE-merkintä

4.3 Tuotteiden eko- ja ympäristömerkinnät

5. LVI-tuotteita koskevia muita säädöksiä

5.1 Koneturvallisuus

5.2 Sähköturvallisuus (LVD); elektromagneettinen yhteensopivuus (EMC)

5.3 Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevat säädökset (WEEE, RoHS)

5.4 Kemikaalilainsäädäntö (REACH)

5.5 Painelaitelainsäädäntö

5.6 ATEX (Räjähdysvaaralliset tilat)

5.7 Markkinavalvonta

6. Kasvihuonekaasut

7. Eurooppalaiset standardit

8. Lisätietoja ja linkkejäSivuston sisällön laatineet Olli Seppänen, Jorma Railio ja Mika Kapanen.