3.7 Energia- ja Ympäristömerkinnät

Energiamerkintä

Energiamerkinnän tavoitteena on vaikuttaa kuluttajiin niin, että he valitsisivat  energiatehokkaampia tuotteita. Niihin tuotteisiin, joista on annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös, on kiinnitettävä energiamerkki. Merkki osoittaa tuotteen käytön aikaista energiankulutusta asteikolla A-G. Joissain tapauksissa käytössä ovat myös A-luokkaa paremmat luokat A+, A++ ja A+++. Energiamerkkien ulkonäkö tulee yhtenäistymään Euroopan unionin alueella. Osassa laitteita on kuitenkin vielä käytössä kansalliseen asetukseen perustuva energiamerkintä.

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintädirektiivissä (2010/30/EU) ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa (1005/2008). Energiamerkintädirektiivin nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä. Vuonna 2010 uusittu energiamerkintädirektiivi on ensimmäisiä EU:n säädöksiä, joihin sisältyy säädösvallan delegointi Euroopan komissiolle. Komissio antaa tuoteryhmäkohtaiset säädökset asetuksina. Käytännössä energiamerkintäasetusehdotuksista keskustellaan ekosuunnitteludirektiivin alaisessa kuulemisfoorumissa, yleensä rinnan samoja tuotteita koskevien ekosuunnitteluasetusehdotusten kanssa.

Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäsäädös. Kun direktiivi uusittiin vuonna 2010, sen soveltamisala laajeni kotitalouslaitteista koskemaan myös energiaan liittyviä tuotteita. Energiamerkintävaatimuksia voidaan näin ollen jatkossa asettaa aiempaa laajemmalle joukolle tuotteita.

Tuote täyttää energiamerkintädirektiivin vaatimukset, kun se on varustettu asetuksen mukaisella energiamerkillä, energiamerkinnässä ilmoitettu energiatehokkuusluokka vastaa todellisuutta ja kun merkintä on kiinnitetty oikein. Jos tuotteen mainonnassa mainitaan hinta tai energiaan liittyviä tietoja, tulee niissä mainita myös energiatehokkuusluokka. Direktiivissä on myös vaatimuksia etämyynnissä annettaville tiedoille.

Suomessa energiamerkinnän ylläpitoa ja oikeellisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Lisätietoja: http://ekosuunnittelu.info/tuotevaatimukset/

Tuotteiden eko- ja ympäristömerkinnät

Vapaaehtoiset ekomerkinnät esim. EU:n Ekokukka tai Energy Star myönnetään tuotteille, jotka ovat korkealla tasolla ympäristönsuojelun tai energiatehokkuuden suhteen. Ekosuunnitteluvaatimuksilla sen sijaan saadaan rajattua markkinoilta pois ympäristön kannalta epäedullisimpia tuotteita. Joidenkin tuotteiden kohdalla energiamerkinnällä ja vapaaehtoisella merkinnällä voi olla kiinteämpi yhteys esimerkiksi siten, että korkeimman energialuokan (A) tuotteille myönnetään EU:n ekokukka.

Kaiken kaikkiaan erilaisia eurooppalaisia, alueellisia ja kansallisia ympäristömerkintöjä on satoja.