FINVAC-seminaari

CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa

FINVAC järjesti yhteistyössä SuLVIn ja VSF:n kanssa CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa
-seminaariin keskiviikkona 27.1.2016 klo 12.30-16.00 Euroopan Unionin tiedotuskeskuksessa. Tilaisuuteen osallistui noi 100 henkilöä.

Seminaarin tavoitteena oli selkeyttää LVI-tuotteisiin liittyviä EU-vaatimuksia ja ‑merkintöjä sekä niiden valvontaa. Seminaarissa käsiteltiin Rakennustuoteasetuksia, tuotteisiin liittyviä CE-merkintöjä ja niiden perustana olevia harmonisoituja CEN-standardeja ja suoritustasoilmoituksia, Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annettuja määräyksiä ja energiamerkintöjä. Näiden tuotevaatimusten siirtäminen viranomaissäännöksiin, toteuttamiseen ja valvontaan ovat keskeisiä myös LVI-suunnittelun ja urakoinnin kannalta. Seminaarissa kuultiin myös, miten esimerkkiyritykset ovat ottaneet huomioon EU-säännökset toiminnassaan.
Ohjelma ja esitykset

Päivän puheenjohtaja toimi Mikko Äyräväinen, Insinööritoimisto Äyräväinen Oy

Avaus
Olli Seppänen, hallituksen puheenjohtaja, FINVAC


Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät
Mika Kapanen, Technetium Consulting Oy

Rakennustuotedirektiivin/-asetuksen perusteella annetut määräykset ja harmonisoidut standardit, CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus
Antti Koponen, Rakennusteollisuus RT

Rakennustuotteiden markkinavalvonta Suomessa
Paula Porkola, Tukes

Rakennustuotteita koskevien EU-säännösten toimeenpano Suomessa ja tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä
Mikko Nyman, VTT Expert Services Oy

Tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen ja EU-säännösten huomioonottaminen valmistuksessa ja myynnissä, Case NIBE
Jussi Kummu, NIBE Energy Systems Oy

Loppukeskustelu ja johtopäätökset