Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi kiihdyttää lämmitys- ja ilmastointilaitosten tarkastuksia

Keskiviikko 27.2.2019 klo 10:54 - Olli Seppänen

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (844/2010/EU) uudistui kesällä 2018. Se tuo mukanaan merkittäviä muutoksia ja lisävaatimuksia, joita olen kuvannut aikaisemmissa blogeissani. Direktiivin yhtenä tavoitteena on saada koko EU:n rakennuskanta nollaenergiatasolle vuoteen 2050 mennessä. Tähän keskeisenä osana kuuluu olemassa olevien lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien saattaminen entistä energiatehokkaimmiksi.

Direktiivin artiklat 14 ja 15 käsittelevät lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksia. Uusitussa direktiivissä on tehty merkittäviä muutoksia tarkastuksia kokevissa vaatimuksissa.

Tarkastuksia koskeva tehoraja on nostettu lämmitysjärjestelmien osalta 20 kW:sta 70 kW:iin ja ilmastointijärjestelmien kohdalla 12 kW:sta myös 70 kW:iin. Samalla tarkastusten laajuutta on muutettu oleellisesti. Aiemmin tarkastuksia koskevat vaatimukset koskivat lämmitysjärjestelmien kohdalla lähinnä mitoitustilannetta lämmönkehityksen ja lämmitystarpeen osalta. Ilmastointijärjestelmien tarkastuksissa painotettiin jäähdytystehon mitoitusta jäähdytystarpeen kannalta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lämmityslaitteisto, ilmastointilaitosto, tarkastukset, Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi